Miếng dán sứ nguyên khối

Dán sứ ONLAY/INLAY

Inlay là miếng dán sứ được đúc nằm bên trong những đỉnh múi răng. Còn Onlay là miếng dán sứ bao phủ lên một hoặc nhiều

CHI TIẾT »
X
Đặt lịch