Bảng giá dịch vụ ở Nha Khoa Long Xuyên

Chăm sóc răng miệng

 • Cạo vôi răng
  150.000đ/ 2hàm
 • Chăm sóc răng miệng
  400.000đ/ 2hàm
 • Tẩy trắng răng bằng phương pháp Thông thường
  1.000.000đ/ 2hàm
 • Tẩy trắng răng bằng Laser
  2.500.000đ/ 2hàm
 • Điều trị nha chu bằng phương pháp Thông thường
  1.000.000đ
 • Điều trị nha chu bằng phương pháp Laser
  2.000.000đ
 • Trám Compsite
  300.0000đ - 500.000đ/ 1 răng
 • Trám sứ Onlay/ Inlay/ Overlay
  4.000.000đ/ 1 răng
  (Bảo hành: 7 năm)
 • Đính đá
  1.000.000đ - 3.000.000đ
  (Tùy vào loại đá)

Nhổ răng

 • Nhổ răng thường
  200.000đ - 1.000.000đ/ 1 răng
 • Nhổ răng khôn
  1.000.000đ - 5.000.000đ/ 1 răng
 • Phẫu thuật răng liên quan đến dây thần kinh V3, xoang
  6.000.000đ - 15.000.000đ/ 1 răng
 • Phẫu thuật nạo Nang + Cắt chóp
  1.000.000đ - 10.000.000đ/ 1 răng

Điều trị - Phẫu thuật

 • Điều trị tủy bằng phương pháp Trâm cổ điển
  1.000.000đ/ 1 răng
 • Điều trị tủy bằng phương pháp Máy hiện đại
  1.500.000đ/ 1 răng
 • Phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình Xương ổ răng
  20.000.000đ - 30.000.000đ
 • Phẫu thuật Cười hở lợi
  10.000.000đ - 30.000.000đ
 • Phẫu thuật ghép xương Hạt
  5.000.000đ - 10.000.000đ
 • Phẫu thuật ghép xương Khối
  10.000.000đ - 15.000.000đ
 • Phẫu thuật Nâng xoang Kín/ Hở
  15.000.000đ
 • Thẩm mỹ đường cười
  10.000.000đ - 30.000.000đ
 • Thẩm mỹ đường nướu
  5.000.000đ - 10.000.000đ

Dòng răng sứ Kim loại

 • Răng sứ NIKEN
  1.000.000đ/ 1 răng
  (Bảo hành: 2 năm)
 • Răng sứ TITAN (Thường)
  1.500.000đ/ 1 răng
  (Bảo hành: 3 năm)
 • Răng sứ TITAN (Cao cấp)
  2.000.000đ/ 1 răng
  (Bảo hành: 4 năm)
 • Răng sứ CB-CROM
  3.000.000đ/ 1 răng
  (Bảo hành: 6 năm)
 • Răng sứ IRIDIN
  5.000.000đ/ 1 răng
  (Bảo hành: 15 năm)
 • Răng sứ PLATINO
  7.000.000đ/ 1 răng
  (Bảo hành: 20 năm)

Dòng răng sứ Thẩm mỹ

 • Răng toàn sứ ZIRCO (Hàn Quốc)
  2.500.000đ/ 1 răng
  (Bảo hành: 3 năm)
 • Răng toàn sứ ZIRCO (Mỹ)
  2.750.000đ/ 1 răng
  (Bảo hành: 4 năm)
 • Răng toàn sứ CERCON (Hàn Quốc)
  3.000.000đ/ 1 răng
  (Bảo hành: 5 năm)
 • Răng toàn sứ CERCON (Mỹ)
  3.500.000đ/ 1 răng
  (Bảo hành: 6 năm)
 • Răng toàn sứ RIONS
  4.000.000đ/ 1 răng
  (Bảo hành: 10 năm)
 • Răng toàn sứ GOLIC
  5.000.000đ/ 1 răng
  (Bảo hành: 13 năm)
 • Răng toàn sứ HANBI
  6.000.000đ/ 1 răng
  (Bảo hành: 15 năm)
 • Răng toàn sứ VIOLENT
  7.000.000đ/ 1 răng
  (Bảo hành: 20 năm)
 • Răng toàn sứ LANI VP
  9.700.000đ/ 1 răng
  (Bảo hành: 25 năm)
 • Răng toàn sứ NIA
  12.000.000đ/ 1 răng
  (Bảo hành: 40 năm)
 • Răng toàn sứ GERMAIN
  15.000.000đ/ 1 răng
  (Bảo hành: 50 năm)
 • Răng toàn sứ CINI
  22.000.000đ/ 1 răng
  (Bảo hành: Trọn đời)

Dán sứ thẩm mỹ

 • Dán sứ VENEER
  5.000.000đ/ 1 răng
  (Bảo hành: 10 năm)
 • Dán sứ MICRO 6D
  7.000.000đ/ 1 răng
  (Bảo hành: 18 năm)
 • Dán sứ LANI VP
  9.700.000đ/ 1 răng
  (Bảo hành: 25 năm)
 • Dán sứ NIA
  12.000.000đ/ 1 răng
  (Bảo hành: 40 năm)
 • Dán sứ GERMAIN
  15.000.000đ/ 1 răng
  (Bảo hành: 50 năm)

Cấy ghép Implant

 • Trụ Implant Hàn Quốc (Loại II)
  650 USD/ 1 trụ
  (Bảo hành: 15 năm)
 • Trụ Implant Hàn Quốc (Loại I)
  800 USD/ 1 trụ
  (Bảo hành: 20 năm)
 • Trụ Implant Mỹ (Loại II)
  1000 USD/ 1 trụ
  (Bảo hành: 30 năm)
 • Trụ Implant Mỹ (Loại I)
  1150 USD/ 1 trụ
  (Bảo hành: 40 năm)
 • Trụ Implant Pháp (Loại II)
  1350 USD/ 1 trụ
  (Bảo hành: 50 năm)
 • Trụ Implant Pháp (Loại I)
  1500 USD/ 1 trụ
  (Bảo hành: 60 năm)
 • Trụ Implant Thụy Sĩ (Loại II)
  1750 USD/ 1 trụ
  (Bảo hành: 70 năm)
 • Trụ Implant Thụy Sĩ (Loại I)
  2000 USD/ 1 trụ
  (Bảo hành: Trọn đời)
 • Răng sứ trên Implant
  4.000.000đ - 22.000.000đ/ 1 răng
 • Cấy ghép Implant toàn hàm All On 4
  180tr, 220tr, 280tr, 350tr, 400tr/ 1 hàm
 • Cấy ghép Implant toàn hàm All On 6
  230tr, 270tr, 350tr, 420tr, 500tr/ 1 hàm
 • Cấy ghép Implant toàn hàm All On 8
  280tr, 320tr, 420tr, 490tr, 600tr/ 1 hàm
 • Cấy ghép Implant toàn hàm All On 10
  330tr, 370tr, 490tr, 560tr, 700tr/ 1 hàm

Niềng răng

 • Niềng răng mắc cài Thế Hệ Mới
  70.000.000đ/ 2 hàm
 • Niềng răng mắc cài Sứ
  80.000.000đ/ 2 hàm
 • Niềng răng bằng Khay trong suốt
  100.000.000đ - 150.000.000đ/ 2 hàm

Phục hình tháo lắp

 • Răng nhựa Mỹ
  500.000đ/ 1 răng
 • Răng Composite
  700.000đ/ 1 răng
 • Răng sứ tháo lắp
  1.000.000đ - 22.000.000đ/ 1 răng
 • Hàm khung kim loại thường
  3.000.000đ/ 1 hàm
 • Hàm khung kim loại quý
  5.000.000đ/ 1 hàm
 • Hàm khung thẩm mỹ liên kết đơn
  10.000.000đ/ 1 hàm
 • Hàm khung thẩm mỹ liên kết đôi
  20.000.000đ/ 1 hàm
X
Đặt lịch