Bảng giá dịch vụ ở Nha Khoa Long Xuyên

Chăm sóc răng miệng

 • Cạo vôi răng
  100.000 - 200.000đ/ hàm
 • Chăm sóc răng miệng
  400.000đ/ hàm
 • Tẩy trắng răng
  1.000.000đ/ hàm
 • Tẩy trắng răng Lily White
  2.500.000đ/ hàm

Trám răng

 • Trám GIC
  200.000đ/ 1 răng
 • Trám thẩm mỹ
  300.000đ/ 1 răng

Đính đá

 • Đính đá
  300.000đ/ 1 răng
  (Chưa tính phí đá)

Chữa tủy

 • Răng một chân
  500.000đ/ 1 răng
  (Chưa tính phí trám)
 • Răng nhiều chân
  700.000đ/ 1 răng
  (Chưa tính phí trám)

Nhổ răng

 • Nhổ răng thường
  200.000đ - 700.000đ/ 1 răng
 • Nhổ răng khôn ngầm, lệch khó
  1.000.000đ - 5.000.000đ/ 1 răng
 • Nhổ răng khôn hàm dưới liên quan đến dây thần kinh V3
  6.000.000đ - 15.000.000đ/ 1 răng
 • Nạo nang
  500.000đ - 3.000.000đ/ 1 răng

Dán sứ thẩm mỹ

 • Dán sứ ONLAY/ INLAY
  4.000.000đ/ 1 răng
  (Bảo hành 7 năm)
 • Dán sứ VENEER
  5.000.000đ/ 1 răng
  (Bảo hành 10 năm)
 • Dán sứ MICRO 6D
  7.000.000đ/ 1 răng
  (Bảo hành 18 năm)
 • Dán sứ LANI VP
  9.700.000đ/ 1 răng
  (Bảo hành 25 năm)
 • Dán sứ ZELDA
  12.000.000đ/ 1 răng
  (Bảo hành 40 năm)
 • Dán sứ GERMAIN
  15.000.000đ/ 1 răng
  (Bảo hành 50 năm)

Dòng răng sứ Kim loại

 • Răng sứ NIKEN
  1.000.000đ/ 1 răng
  (Bảo hành Sứ 2 năm)
 • Răng sứ TITAN
  1.500.000đ/ 1 răng
  (Bảo hành Sứ 4 năm)
 • Răng sứ CB-CROM
  3.000.000đ/ 1 răng
  (Bảo hành Sứ 6 năm)
 • Răng sứ IRIDIN
  5.000.000đ/ 1 răng
  (Bảo hành Sứ 15 năm)
 • Răng sứ PLATINO
  7.000.000đ/ 1 răng
  (Bảo hành Sứ 20 năm)

Dòng răng sứ Toàn sứ

 • Răng toàn sứ ZIRCO
  2.500.000đ/ 1 răng
  (Bảo hành Sứ 4 năm)
 • Răng toàn sứ CERCON
  3.000.000đ/ 1 răng
  (Bảo hành Sứ 5 năm)
 • Răng toàn sứ RIONS
  4.000.000đ/ 1 răng
  (Bảo hành Sứ 10 năm)
 • Răng toàn sứ GOLIC
  5.000.000đ/ 1 răng
  (Bảo hành Sứ 13 năm)
 • Răng toàn sứ HANBI
  6.000.000đ/ 1 răng
  (Bảo hành Sứ 15 năm)
 • Răng toàn sứ VIOLENT
  7.000.000đ/ 1 răng
  (Bảo hành Sứ 20 năm)
 • Răng toàn sứ LANI VP
  9.700.000đ/ 1 răng
  (Bảo hành Sứ 25 năm)
 • Răng toàn sứ ZELDA
  12.000.000đ/ 1 răng
  (Bảo hành 40 năm)
 • Răng toàn sứ GERMAIN
  15.000.000đ/ 1 răng
  (Bảo hành Sứ 50 năm)
 • Răng toàn sứ CINI
  22.000.000đ/ 1 răng
  (Bảo hành Sứ trọn đời)

Niềng răng

 • Mắc cài kim loại thường
  30.000.000đ
 • Mắc cài tự buộc
  40.000.000đ
 • Mắc cài PLATINO
  50.000.000đ
 • Mắc cài sứ GOLIC
  65.000.000đ
 • Mắc cài sứ VIOLENT
  75.000.000đ
 • Mắc cài sứ ZELDA
  90.000.000đ

Cấy ghép Implant

 • Hàn Quốc (Loại I)
  800 USD/ 1 trụ
  (Bảo hành 20 năm)
 • Hàn Quốc (Loại II)
  650 USD/ 1 trụ
  (Bảo hành 15 năm)
 • Mỹ
  1000 USD/ 1 trụ
  (Bảo hành 30 năm)
 • Pháp
  1350 USD/ 1 trụ
  (Bảo hành trọn đời)
 • Thụy Sĩ
  1500 USD/ 1 trụ
  (Bảo hành trọn đời)
 • Răng sứ trên Implant
  4.000.000đ - 22.000.000đ/ 1 răng

Phục hình tháo lắp

 • Răng nhựa Mỹ
  500.000đ/ 1 răng
 • Răng Composite
  700.000đ/ 1 răng
 • Răng sứ tháo lắp
  1.000.000đ - 22.000.000đ/ 1 răng
 • Khung hàm
  2.000.000đ/ 1 hàm
 • Khung hàm IRIDIN
  4.000.000đ/ 1 hàm
 • Khung hàm liên kết cường lực
  10.000.000đ - 20.000.000đ/ 1 hàm

Điều trị - Phẫu thuật

 • Quay canxi
  300.000đ/ 1 răng
 • Ghép xương bột
  5.000.000đ/ 1 răng
 • Ghép xương khối
  15.000.000đ/ 1 răng
 • Nâng xoang
  15.000.000đ/ 1 răng
 • Thẩm mỹ nướu
  5.000.000đ - 10.000.000đ
 • Thẩm mỹ đường cười
  10.000.000đ - 30.000.000đ
 • Phẩu thuật, điều trị cười hở lợi
  10.000.000đ
 • Điều trị nha chu bằng phương pháp nạo
  1.000.000đ
 • Điều trị nha chu bằng phương pháp laser
  2.000.000đ
X
Đặt lịch