Bài viết

Răng sứ IRIDIN

Răng sứ kim loại IRIDIN xuất xứ từ Anh (Bảo hành Sứ 15 năm). Ưu điểm: Rất cứng, là kim loại hiếm, không bị ăn

CHI TIẾT »

Răng sứ CB-CROM

Răng sứ kim loại CB-CROM xuất xứ từ Đức (Bảo hành Sứ 6 năm). Ưu điểm: Chịu nhiệt cao, độ nóng chảy là 1388 độ

CHI TIẾT »

Răng sứ TITAN

Răng sứ kim loại TITAN xuất xứ từ Đức (Bảo hành Sứ 4 năm). Ưu điểm: Được cấu tạo bởi 2 phần, bên trong được

CHI TIẾT »

Răng sứ NIKEN

Răng sứ kim loại NIKEN xuất xứ từ Đức (Bảo hành Sứ 2 năm). Ưu điểm: Được cấu tạo bởi 2 phần, bên trong được

CHI TIẾT »

Dán sứ ONLAY/INLAY

Inlay là miếng dán sứ được đúc nằm bên trong những đỉnh múi răng. Còn Onlay là miếng dán sứ bao phủ lên một hoặc nhiều

CHI TIẾT »
X
Đặt lịch