Bài viết

Răng sứ CINI

Răng sứ toàn sứ Cini xuất xứ từ Thụy Sĩ (Bảo hành Sứ Trọn đời). Ưu điểm: Công nghệ kép tạo nên sự khác biệt,

CHI TIẾT »
X
Đặt lịch